VinaBox 1.0 for PC

Cải tiến ứng dụng: Đề nghị Vinaphone cải tiến một số điểm cho ứng dụng: - cho phép gởi 1 SMS đến nhiều thuê bao (như trên web); - danh sách SMS đã gởi liệt kê hết các SMS được gởi từ ứng dụng (hiện tại chỉ lưu 2 tin đã gởi); - cải thiện việc lưu thông tin đăng nhập của thuê bao tại máy; Cảm ơn!Vinabox là ứng dụng đa phương tiện phục vụ riêng cho các thuê bao của VinaPhone. Ứng dụng cung cấp kho nội dung phong phú cho phép người dùng xem trực tuyến và tải trực tiếp về ĐTDĐ.Các dịch vụ của VinaBox:• Tra cứu thông tin: Lịch sử cuộc gọi, thông tin tài khoản, cập […]

How to use VinaBox 1.0 for PC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

  • Download Bluestacks from this link.
  • Install BlueStacks from installation file with following the on-screen instructions.
  • Once Bluestacks is installed add your Google account in it.
  • Type VinaBox 1.0 for PC in Search bar and install it.
Now you can use VinaBox 1.0 for PC on your PC or MAC.


Screenshots

Price Free
App Size 32 MB
Instalations 10,000 - 50,000
Score 4.1
Developer VMG Media Group
Link

We don't provide APK download for VinaBox 1.0 for PC but, you can download from Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *