Tu Sac – Four Colors for PC

great game. can you make Xi To too ?Có vài thắc mắc Chơi bài này mỏi tay bấm "pass" quá. Sao ko làm theo lượt. Đén lượt ai đi thi mới bấm "submit" hoặc "pass". Chứ hiện ra con nào cũng bấm mỏi tay luôn. Cái thứ 2 là nhiều lúc cặp mà sao ko ăn đc từ xa? Cặp thì ở đâu cũng ăn đc chứ. Còn lẻ thì chỉ ăn đc kề bên trái. Mà khó biết đc ai đang đánh nếu ko nhìn kĩ. Nói chung thích chơi nhưng bị hạn chế ít điểm yếu. Nâng cấp sẽ tốt hơn. Còn giờ vẫn chơi "tiến lên" nhiều hơn. Cám ơn tác giả.


Làm ơn dẹp bỏ cái apps bài tứ sắc này đi. Đăng lên cho người ta chơi. Mà không biết cách làm bài hay đáng bài loại gì rồi sếp đạc chang ra gì. Is Look really stupid to player 4 color cards .

Tu Sac (Tứ Sắc – Four Colors) is a popular Vietnamese game played with chess cards. The objective of the game is to organize a hand of cards into a combination of valid Tu Sac sets of cards through a process of melding new cards into the hand and discarding out trash cards. It is […]

How to use Tu Sac – Four Colors for PC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

  • Download Bluestacks from this link.
  • Install BlueStacks from installation file with following the on-screen instructions.
  • Once Bluestacks is installed add your Google account in it.
  • Type Tu Sac – Four Colors for PC in Search bar and install it.
Now you can use Tu Sac – Four Colors for PC on your PC or MAC.


Screenshots

Price Free
App Size 17 MB
Instalations 100,000 - 500,000
Score 4.1
Developer Phuc Ly
Link

We don't provide APK download for Tu Sac – Four Colors for PC but, you can download from Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *