Nghe Nhạc Đoán Bài Hát for PCLắng nghe đoạn nhạc và đoán tên bài hát. Mỗi dòng là một từ, mỗi ô là một chữ cái. Qua cửa bạn sẽ nhận được 2coin, với 5coin bạn sẽ nhận được một lần gợi ý. Bấm vào ô chữ để hủy bỏ chữ cái bạn chọn.Nếu khó quá thì hãy chia sẻ lên […]

How to use Nghe Nhạc Đoán Bài Hát for PC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

  • Download Bluestacks from this link.
  • Install BlueStacks from installation file with following the on-screen instructions.
  • Once Bluestacks is installed add your Google account in it.
  • Type Nghe Nhạc Đoán Bài Hát for PC in Search bar and install it.
Now you can use Nghe Nhạc Đoán Bài Hát for PC on your PC or MAC.


Screenshots

Price Free
App Size 15 MB
Instalations 10,000 - 50,000
Score 3.8
Developer Tran Ngoc Manh
Link

We don't provide APK download for Nghe Nhạc Đoán Bài Hát for PC but, you can download from Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *