Kim Cương for PCHãy xếp các viên kim cương để có ít nhất 3 viên thẳng hàng, bạn sẽ ghi điểm ngay lập tức. Nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn xếp được 4 viên kim cương để tạo ra Flame Gem ( Kim Cương Lửa). Sức công phá của Kim Cương Lửa rất lơn, ăn toàn bộ […]

How to use Kim Cương for PC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

  • Download Bluestacks from this link.
  • Install BlueStacks from installation file with following the on-screen instructions.
  • Once Bluestacks is installed add your Google account in it.
  • Type Kim Cương for PC in Search bar and install it.
Now you can use Kim Cương for PC on your PC or MAC.


Screenshots

Price Free
App Size 31 MB
Instalations 100,000 - 500,000
Score 4.3
Developer Butterfly Studio
Link

We don't provide APK download for Kim Cương for PC but, you can download from Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *