Chém Trái Cây for PCChém Trái cây(Chem Trai Cay)Thử thách dành cho bạn là cắt càng nhiều trái cây càng tốt trong khi tránh các quả bom nguy hiểm. Nếu bạn cắt cùng lúc nhiều trái cây, bạn sẽ được thưởng thêm điểm. Đừng để trái cây rơi … hãy chém đứt trái cây ngay lập tức!Game có hình […]

How to use Chém Trái Cây for PC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

  • Download Bluestacks from this link.
  • Install BlueStacks from installation file with following the on-screen instructions.
  • Once Bluestacks is installed add your Google account in it.
  • Type Chém Trái Cây for PC in Search bar and install it.
Now you can use Chém Trái Cây for PC on your PC or MAC.


Screenshots

Price Free
App Size 8.1 MB
Instalations 500,000 - 1,000,000
Score 3.9
Developer Game Thuan Viet
Link

We don't provide APK download for Chém Trái Cây for PC but, you can download from Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *