Ai là triệu phú VTV for PC“Ai là triệu phú VTV” là ứng dụng mô phỏng lại gameshow truyền hình “Ai là triệu phú” của Đài Truyền hình Việt Nam. Sản phẩm được phát triển bời Trung tâm Sản xuất và kinh doanh Nội dung số – Đài truyền hình Việt Nam ( VTV Digital).Tính năng nổi bật:• Các tính năng […]

How to use Ai là triệu phú VTV for PC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

  • Download Bluestacks from this link.
  • Install BlueStacks from installation file with following the on-screen instructions.
  • Once Bluestacks is installed add your Google account in it.
  • Type Ai là triệu phú VTV for PC in Search bar and install it.
Now you can use Ai là triệu phú VTV for PC on your PC or MAC.


Screenshots

Price Free
App Size 14 MB
Instalations 10,000 - 50,000
Score 4.0
Developer VTV Digital Center
Link

We don't provide APK download for Ai là triệu phú VTV for PC but, you can download from Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *