แนวข้อสอบสภาการพยาบาล for PCรวมแนวข้อสอบของสภาการพยาบาลมาให้ทดสอบฟรีซึ่งประกิบด้วยเนื้อหาแนวข้อสอบทั้งหมด 518 ข้อดังนี้วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น จำนวน 49 ข้อวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จำนวน 43 ข้อวิชาการพยาบาลมารดาและทารก จำนวน 48 ข้อวิชาการผดุงครรภ์ จำนวน 50 ข้อวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ จำนวน 50 ข้อวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ จำนวน 47 ข้อวิชากฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล จำนวน 47 ข้อวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 40 ข้อวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ชุดที่ 2 จำนวน 23 ข้อวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ชุดที่ 2 จำนวน 23 ข้อวิชาการผดุงครรภ์ ชุดที่ 2 จำนวน 25 ข้อวิชาการพยาบาลมารดาและทารก ชุดที่ 2 จำนวน 23 ข้อวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ชุดที่ 3 จำนวน 50 ข้อ As the test […]

How to use แนวข้อสอบสภาการพยาบาล for PC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

  • Download Bluestacks from this link.
  • Install BlueStacks from installation file with following the on-screen instructions.
  • Once Bluestacks is installed add your Google account in it.
  • Type แนวข้อสอบสภาการพยาบาล for PC in Search bar and install it.
Now you can use แนวข้อสอบสภาการพยาบาล for PC on your PC or MAC.


Screenshots

Price Free
App Size 6.9 MB
Instalations 5,000 - 10,000
Score 4.6
Developer Mr.Manasak Thanadeechukiat
Link

We don't provide APK download for แนวข้อสอบสภาการพยาบาล for PC but, you can download from Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *