เกมส์ความรู้รอบตัว for PCเกมส์ความรู้รอบตัว เป็นเกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทั่วไป โดยมีคำตอบ 4 ตัวเลือก และจับเวลาข้อละ 1 นาทีผู้พัฒนา : นายธีรภัทร์ พ่อครวงษ์ 54011212271 สาขา CS ระบบปกติ กลุ่มเรียนที่ 2**แอพพลิเคขั่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Game Programming จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด Quit the game A quiz about general knowledge, the answer choices and 4 items per 1 minute timer.Developer: Mr.Thirapat father Cor 54011212271 Wong CS field normal to the second group.Depolarized ** This application is part […]

How to use เกมส์ความรู้รอบตัว for PC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

  • Download Bluestacks from this link.
  • Install BlueStacks from installation file with following the on-screen instructions.
  • Once Bluestacks is installed add your Google account in it.
  • Type เกมส์ความรู้รอบตัว for PC in Search bar and install it.
Now you can use เกมส์ความรู้รอบตัว for PC on your PC or MAC.


Screenshots

Price Free
App Size 0.748046875 MB
Instalations 5,000 - 10,000
Score 3.7
Developer Faculty of Informatics, Mahasarakham University
Link

We don't provide APK download for เกมส์ความรู้รอบตัว for PC but, you can download from Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *