คณิตพิชิตเงินล้าน for PCเกมคณิตพิชิตเงินล้าน เป็นเกมที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ในสาระวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถม 5-6 เรื่องบทประยุกต์ ซึ่งครอบคลุมองค์ความรู้เรื่อง ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ บัญญัติไตรยางค์ ทุน กำไร ขาดทุน และดอกเบี้ย โดยการผสมผสานทางเทคโนโลยีเกมส์ และการจำลองการเริ่มดำเนินธุรกิจในลักษณะเกมส์ โดยผลลัพธ์ที่คาดหวังได้คือ ผู้เล่น จะได้เรียนรู้พื้นฐานของคณิตศาสตร์ที่นำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้แม่นยำขึ้น และทราบเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ ทั้งในและนอกระบบ ซึ่งจะนำไปเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตได้ด้วยสสวท. เป็นหน่วยงานการศึกษาที่จะสนับสนุนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน Math game win money The game is hosted by the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST.) To disseminate and promote knowledge of the subject matter […]

How to use คณิตพิชิตเงินล้าน for PC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

  • Download Bluestacks from this link.
  • Install BlueStacks from installation file with following the on-screen instructions.
  • Once Bluestacks is installed add your Google account in it.
  • Type คณิตพิชิตเงินล้าน for PC in Search bar and install it.
Now you can use คณิตพิชิตเงินล้าน for PC on your PC or MAC.


Screenshots

Price Free
App Size 134 MB
Instalations 5,000 - 10,000
Score 4.1
Developer IPST
Link

We don't provide APK download for คณิตพิชิตเงินล้าน for PC but, you can download from Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *