ΛΕΞΟΜΑΧΙΕΣ for PCΈνα ελληνικό puzzle game με λέξεις, όπου προσπαθείς να βρεις μια λέξη από την οποία έχουν αφαιρεθεί γράμματα. Τα γράμματα που έχουν αφαιρεθεί, βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης και δουλειά σου είναι να τα βάλεις στη σωστή σειρα πριν τελειώσει ο χρόνος.*** Δύο modes:THREE LIVES: Κάθε λάθος σου, κοστίζει μια από τις ζωές που […]

How to use ΛΕΞΟΜΑΧΙΕΣ for PC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

  • Download Bluestacks from this link.
  • Install BlueStacks from installation file with following the on-screen instructions.
  • Once Bluestacks is installed add your Google account in it.
  • Type ΛΕΞΟΜΑΧΙΕΣ for PC in Search bar and install it.
Now you can use ΛΕΞΟΜΑΧΙΕΣ for PC on your PC or MAC.


Screenshots

Price Free
App Size 24 MB
Instalations 10,000 - 50,000
Score 3.9
Developer TheAncientOnes
Link

We don't provide APK download for ΛΕΞΟΜΑΧΙΕΣ for PC but, you can download from Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *